Skip to content

GST-W300G-1A4 | CASIO卡西欧官方网站

捜索

Personal Menu

G-STEEL

GST-W300G-1A4

我的 G-SHOCK

G-steel mid size的追加颜色。高亮背光灯,金属与强化树脂的多层表圈结构,多色树脂表带。

规格

* 在某些情况下,所列产品的色调可能与实际产品不同。

Select a location

0.276579s