Skip to content

PRW-73X-1 | CASIO卡西欧官方网站

常见问题

捜索

Personal Menu

ANGLER LINE

PRW-73X-1

我的 G-SHOCK

PRW-70系列新表款,碳纤维表圈,PRW-73X为树脂表带,表盘内点缀蓝色。

规格

* 在某些情况下,所列产品的色调可能与实际产品不同。

Select a location