Skip to content

GMD-S5600-7 | CASIO卡西欧官方网站

常见问题

捜索

Personal Menu

液晶
女士

GMD-S5600-7

我的 G-SHOCK

G-SHOCK推出树脂S5600系列,表盘尺寸相较于5600更小更轻薄,适合女性佩戴。手表整体采用极简配色,简约高级。表盘采用金属色,搭配哑光树脂表带,进一步打造高级感。

  • 自最上顺时针排列:GMD-S5600-2、GMD-S5600-7、GMD-S5600-1、GMD-S5600-8
  • From left: GMD-S5600-7, GMD-S5600-1
  • From top: GMD-S5600-1, GMD-S5600-7

规格

* 在某些情况下,所列产品的色调可能与实际产品不同。

Select a location